Jdi na obsah Jdi na menu
 


Významy karet

article preview

 

image001.jpgBlázen: nová naděje, chopení se příležitosti, nové cesty, dobrodružství, začátky, cestování.

 

 

 

 

 

image001.jpgMág: cílevědomá tvořivost, proměna představ ve skutečnost, inspirativní jednání.

 

 

 

 

image001.jpgVelekněžka: tajemství, záhada, intuice, víra v sebe.

 

 

 

 

image001.jpgCísařovna: těhotenství, rodičovství, hojnost, plodnost, stvoření.

 

 

 

 

image001.jpgCísař: úcta, vůdcovství, strategické plánování, postava otce.

 

 

 

 

image001.jpgVelekněz: tradice, náboženský obřad, přizpůsobování se.

 

 

 

 

image001.jpgZamilovaní: partnerství, hluboká láska, vyváženost vztahu.

 

 

 

 

image001.jpgVůz: akce, změna, vývoj, nové vozidlo.

 

 

 

 

image001.jpgSíla: ješitnost, bezpodmínečná láska, sebeúcta, odvaha, důvěra, smělost.

 

 

 

 

image001.jpgPoustevník: schopnost jasně myslet, pochopení, srozumitelnost, hledání vlastní pravdy, duševní osvícení.

 

 

 

image001.jpgKolo štěstí: štěstí, úspěch, zvrat.

 

 

 

 

image001.jpgSpravedlnost: zaručený úspěch, příčina a následek, odhalení pravdy.

 

 

 

 

image001.jpgViselec: moudrost, obětavost, sebeobětování, jedinečný náhled.

 

 

 

 

image001.jpgSmrt: velké změny, čas posunout se dál, obnova, proměna.

 

 

 

 

image001.jpgMírnost: zdrženlivost, ukázněnost, udržování rovnováhy, soulad, sebekontrola, trpělivost.

 

 

 

 

image001.jpgĎábel: závislost, chtivost, nenasytnost, závist, chlípnost, posedlost, nutkání.

 

 

 

 

image001.jpgVěž: nežádoucí změna, ztráta, úpadek, krach, nepřízeň, hanba, pozdvižení.

 

 

 

 

image001.jpgHvězda: nová naděje, vnitřní pochopení, zázraky, vlastnění víry, být středem zájmu.

 

 

 

 

image001.jpgMěsíc: skryté problémy, dobrovolné změny, víra ve svou intuici.

 

 

 

 

image001.jpgSlunce: materiální štěstí, radostný výsledek, úspěch, zdar.

 

 

 

 

image001.jpgSoud: pochopení, srozumění, konečné rozhodnutí, důrazné připomenutí, smysl života.

 

 

 

 

image001.jpgSvět: dosažení cíle, získání ponaučení, cestování, emigrace.

 

 

 

 

image001.jpg

Eso holí: nový projekt, vnuknutí, inspirace, nabádání k tvořivosti.

 

 

 

 

image001.jpgDvojka holí: zvolení volby, plánování cestování, čekání na výsledek.

 

 

 

 

image001.jpg

Trojka holí: spolupráce, obchod, rozšiřování, expanze, cestování.

 

 

 

 

image001.jpgČtyřka holí: návrat domů, setkání, oslavování, rodina, přátelé.

 

 

 

 

image001.jpgPětka holí: soupeření, rivalita, výzvy, překážka, hra.

 

 

 

 

image001.jpgŠestka holí: vítězství, odměna, kompenzace, uznání, dobré zprávy, úspěch.

 

 

 

 

image001.jpgSedmička holí: sebeobrana, ochrana před soupeřem/konkurencí, vlastní plán.

 

 

 

 

image001.jpg

Osmička holí: rychlost, akce, rychlé změny, očekávání novinek, letecká cesta.

 

 

 

 

image001.jpg

Devítka holí: zkouška odvahy, vytrvalosti, neústupnosti, zkouška hranic.

 

 

 

 

image001.jpg

Desítka holí: přílišná zátěž, břemeno, tlak, napětí, únava, vyčerpanost, příliš povinností.

 

 

 

 

image001.jpg

Páže holí: živé dítě, nový projekt, tvůrčí myšlenka.

 

 

 

 

image001.jpg

Rytíř holí: silný, nezávislý a svobodomyslný člověk, tvořivost. 

 

 

 

 

image001.jpg

Královna holí: divoký prudký člověk, nedůtklivost, smělost, přesvědčení, sebevědomí, sebejistota.

 

 

 

image001.jpg

Král holí: odvážný neohrožený vůdce, vliv, moc, síla, půvab, kuráž.

 

 

 

 

image001.jpg

Eso pohárů: nový vztah, narození dítěte, svatba, zasnoubení. 

 

 

 

 

image001.jpg

Dvojka pohárů: romantická láska, nabídka ke sňatku, svatba. 

 

 

 

 

image001.jpg

Trojka pohárů: podpora, přátelství, oslava.

 

 

 

 

image001.jpg

Čtyřka pohárů: netečnost, lhostejnost, pocit frustrace, nespokojenost, neočekávané dary.

 

 

 

 

image001.jpg

Pětka pohárů: ztráta, smutek, žal, pocit osamělosti, pocit nemilovanosti. 

 

 

 

 

image001.jpg

Šestka pohárů: stesk, nostalgie, obdaření, nevinnost, naivita, setkání, sešlost. 

 

 

 

 

image001.jpg

Sedmička pohárů: spousta možností, zneužití, povinnost, závazek. 

 

 

 

 

image001.jpg

Osmička pohárů: ukončení, zanechání, opuštění, vzdálení se, cestování, stěhování.

 

 

 

 

image001.jpg

Devítka pohárů: splněná přání, hojnost, materiální bohatství, pevné zdraví.

 

 

 

 

image001.jpg

Desítka pohárů: těhotenství, rodinná shledání, láska a opora.

 

 

 

 

image001.jpg

Páže pohárů: učenlivé dítě, nová láska, dobrovolná práce, horlivost. 

 

 

 

 

image001.jpg

Rytíř pohárů: okouzlení, milostná dobrodružství, nabídka ke sňatku.

 

 

 

 

image001.jpg

Královna pohárů: pečující osoba, uzdravení, podpora.

 

 

 

 

image001.jpg

Král pohárů: podporující vedoucí, shovívavost, snášenlivost, vcítění se.

 

 

 

 

image001.jpgEso mečů: nové nápady, plány, duševní pochopení, střet zájmů, rozpor, operace.

 

 

 

 

image001.jpgDvojka mečů: čas k rozhodnutí, kompromis.

 

 

 

 

image001.jpgTrojka mečů: hluboký žal, hoře, ztráta, rozvod, ztráta, operace, sklíčenost.

 

 

 

 

image001.jpgČtyřka mečů: stáhnutí se do ústraní, šetření se, obnovení, osamělost, zotavení se. 

 

 

 

 

image001.jpg

Pětka mečů: násilí, krádež, hrubost, vulgární poměr. 

 

 

 

 

image001.jpg

Šestka mečů: nutná změna, přechod, přestěhování se, pohyb.

 

 

 

 

image001.jpg

Sedmička mečů: krádež, zrada, nepoctivost, uprchnutí. 

 

 

 

 

image001.jpg

Osmička mečů: dobrovolně přijatá omezení, uvěznění. 

 

 

 

 

image001.jpg

Devítka mečů: noční můry, úzkost, strach, zármutek, sklíčenost. 

 

 

 

 

image001.jpg

Desítka mečů: padnutí na dno, úplný a bolestivý konec. 

 

 

 

 

image001.jpg

Páže mečů: zvídavé dítě, klepy, pomluvy, slídění, skutečnost. 

 

 

 

 

image001.jpg

Rytíř mečů: balamutící osoba, podvodník, změna životního stylu. 

 

 

 

 

image001.jpg

Královna mečů: nezávislý člověk, naprostá poctivost, upřímnost. 

 

 

 

 

image001.jpg

Král mečů: stratég, strategické myšlení, taktický záměr.

 

 

 

 

image001.jpg

Eso mincí: nová práce, zlepšení, povýšení, investice, nový příjem.

 

 

 

 

image001.jpg

Dvojka mincí: dvě možnosti, dvě práce, dělání více věcí naráz, zvážení možností. 

 

 

 

 

image001.jpg

Trojka mincí: spolupráce, diplomacie, klady, dovednost, zručnost. 

 

 

 

 

image001.jpgČtyřka mincí: touha po zabezpečení, strach ze změny/obratu.

 

 

 

 

image001.jpgPětka mincí: chudoba, nouze, nemoc, znepokojení, odloučení, finanční ztráta. 

 

 

 

 

image001.jpgŠestka mincí: dávání či přijímání rad, šlechetnost, velkorysost, půjčka.

 

 

 

 

image001.jpgSedmička mincí: trpělivost, usilovná práce, čekání na návrat investice, odložený úspěch.

 

 

 

 

image001.jpgOsmička mincí: osvojení si dovednosti, těšení se ze zaměstnání, radost z práce. 

 

 

 

 

image001.jpgDevítka mincí: požitek, bohatství, soběstačnost, finanční zisk, vlastní potěšení.

 

 

 

 

image001.jpgDesítka mincí: zanechání odkazu, odchod do důchodu, dědictví. 

 

 

 

 

image001.jpgPáže mincí: trpělivé dítě, nová práce, povýšení, finanční novinky. 

 

 

 

 

image001.jpgRytíř mincí: spolehlivý člověk, snášenlivost, usilovná práce, dřina. 

 

 

 

 

image001.jpgKrálovna mincí: důvtipný pohotový člověk, plodnost, rodinný život. 

 

 

 

 

image001.jpgKrál mincí: skutečný vůdce, rozumný investor.

 

 

 
 


Poslední fotografie


Archiv

Kalendář
<< říjen / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 21521
Měsíc: 1860
Den: 92